شرکت پرنام با سابقه  14 ساله در زمینه فن آوری اطلاعات   

  انفورماتیک ، کامپیوتر ، شبکه ، سرویسهای ماهواره ای ....

                

COPYRIGHT (C) 2006, Parnam Inc.. ALL RIGHT RESERVED                 
 
HOME PAGE    ::    ABOUT US    ::    CONTACT US